Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

Targi ExpoOPAKOWANIA

 

Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia zaprasza wszystkich zainteresowanych na czwartą edycję Targów Opakowań i Technologii Pakowania, które odbędą się w dniach 20-21.11.2020r. w Sosnowcu. Targi ExpoOPAKOWANIA to cykliczne spotkania, które tworzą platformę do prezentacji i dyskusji dla producentów opakowań oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu opakowań z ich potencjalnymi odbiorcami - przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu.

 

Tematyka tegorocznych targów będzie dotyczyć między innymi: zrównoważonego przemysłu w obszarze opakowań, biotworzyw i biokompozytów jako alternatywy dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych oraz digitalizacji procesów w sektorze opakowań. Równolegle odbędzie się Salon Ważenia i Dozowania WAGexpo, któremu towarzyszyć będzie konferencja związana z przepisami prawnymi dot. systemów oceny zgodności.

 

Wstęp bezpłatny po rejestracji:

http://rejestracja.exposilesia.pl/index.php/event/expoopakowania/

 

Więcej informacji w linkach:

https://exposilesia.pl/expoopakowania/15/0/pl/

https://exposilesia.pl/wagexpo/15/0/pl/

https://old.exposilesia.pl/expoopakowania19/2/10/pl/

 

 

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu: 

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością 

w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” 

Gdynia, 4-6 listopada 2020 r. 

 

Konferencja odbędzie się w dniach  4-6 listopada 2019 rokuna Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a jej tematem przewodnim będzie 

 

Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju.  

 

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz  Zarębski 

 

Konferencja będzie również okazją do uczczenia Jubileuszu 50-ecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego. 

 

Organizatorzy Konferencji: 

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Gdański 

 

.Komitet Honorowy 

 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys  UE Wrocław 

 • Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół  UE Kraków 

 • Prof. dr hab. Wojciech Czakon  UE Kraków 

 • Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski  UM Gdynia 

 • Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – UE Poznań 

 • Prof. dr hab. Jan Jasiczak – WSL Poznań 

 • Prof. Marta Karkalikova – UE Bratysława, Słowacja 

 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita - UP Wrocław 

 • Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – SGGW Warszawa 

 • Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski – WSL Poznań 

 • Prof. US dr hab. Barbara Kryk – US Szczecin 

 • Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka – UE Katowice 

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora  UE Kraków 

 • Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński – UWM Olsztyn 

 • Prof. dr hab. Bogdan Sojkin – UE Poznań 

 • Prof. dr hab. Romuald Zalewski – PAN Poznań 

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński – UE Poznań 

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski – UTH Radom 

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica – UWM Olsztyn 

 

Komitet Naukowy 

 • Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski  przewodniczący 

 • Dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM 

 • Dr hab. inż. Joanna Brzeska, prof. UMG 

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski 

 • Dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG 

 • Univ. Prof. Dr. Anna J. Keutgen 

 • Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG 

 • Dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK 

 • Dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH 

 • Dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. UEP 

 • Dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG 

 • Prof. dr hab. Irena Ozimek 

 • Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK 

 • Dr hab. inż. Marzenna Popek, prof. UMG 

 • Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG 

 • Dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK 

 • Dr hab. inż. Magdalena Skotnicka  

 • Prof. dr hab. Maria Śmiechowska 

 • Prof. Ivona Vrdoljak Raguz 

 • Dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. UTH 

 • Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG  

 

Komitet Organizacyjny: 

 • Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG  przewodnicząca 

 • Dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG  zastępca przew. 

 • Dr inż. Agnieszka Palka - sekretarz 

 • Mgr inż. Natalia Żak  sekretarz 

 • Dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG – członek 

 • Dr inż. Aleksandra Heimowska – członek 

 • Dr inż. Katarzyna Krasowaska – członek 

 • Dr inż. Anita Kukułowicz - członek 

 • Dr inż. Anna Platta - członek 

 • Mgr inż. Anna Flis-Kaczykowska – członek 

 • Mgr. inż. Paulina Wit – członek 

 

W programie Konferencji znajdą się następujące obszary tematyczne: 

 • Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, 

 • Towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką, 

 • Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie, 

 • Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności, 

 • Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa, jako nauki o jakości, 

 • Znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania w  praktyce, 

 • Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach.  

 

Strona konferencjihttps://jakosc.wpit.umg.edu.pl/ 

 

Ramowy program konferencji: 

 

Środa, 27.05.2020 

 • Rozpoczęcie konferencji 

 • Nadzwyczajna sesja z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego 

 • Bankiet 

 • Pokaz filmowy w Gdyńskim Centrum Filmowym 

Czwartek, 28.05.2020 

 • Sesje plenarne 

 • Uroczysta kolacja 

Piątek, 29.05.2020 

 • Sesje plenarne 

 • Zakończenie konferencji 

 

Publikacja: recenzowane monografie naukowe opublikowane w wydawnictwie z poz. I  (80 pkt. za monografię/20 pkt. za rozdział) 

 

Ważne terminy 

 • 29 lutego 2020 r.     rejestracja uczestnictwa oraz zgłaszanie abstraktów 

 • 15 kwietnia 2020 r.   –  przesłanie pełnych tekstów artykułów 

 • 15 kwietnia 2020r.   –  wniesienie opłaty konferencyjnej  

 • 30 września 2020 r.  –  wydruk monografii pokonferencyjnych 

 

Koszty uczestnictwa 

 

 

Uczestnik 

1150 zł 

Uczestnik, członek PTT 

1100 zł 

Doktorant 

850 zł 

Publikacja bez uczestnictwa 

450 zł 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: 

 • uczestnictwo w sesjach,  

 • 1 publikację (za dodatkową publikację dodatkowa opłata),  

 • materiały konferencyjne,  

 • bankiet powitalny,  

 • przerwy kawowe,  

 • 2 obiady podczas obrad,  

 • uroczystą kolację,  

 • program kulturalny  

 

Oplata konferencyjna powinna być wniesiona na konto: 

20 1140 1153 0000 2235 4300 1049, 

Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia  

z dopiskiem: 

KONFERENCJA JAKOŚĆ 2020, imię i nazwisko uczestnika, afiliacja 

 

Liczymy, iż Konferencja ta pozwoli na nieskrępowaną wymianę doświadczeń naukowych i tym samym da jej uczestnikom szerokie możliwości rozwoju naukowego, poprzez liczne kontakty z przedstawicielami innych ośrodków badawczych oraz wzajemną inspirację uczestników. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

 

Przewodnicząca, 

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Dodatkowe informacje