Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

NEUROZARZĄDZANIE JAKO NEURONAUKOWE PODEJŚCIE DO WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

 

Słowa kluczowe:

neuroekonomia, neuroprzywództwo, neurozarządzanie, neuronauka

Streszczenie

           

Artykuł wprowadza w ten nowo powstały obszar analizując aktualną literaturę w celu zobrazowania aktualnej sytuacji i analizy możliwych skutków dla nauk o za­rzą­dzaniu. Dokonano przeglądu literatury, od niektórych klasycznych teorii i mo­deli ekonomicznych po nowe, pełne perspektyw spektrum neuronauki, funkcjo­nowania mózgu i jego nieskończonego potencjału, które otworzyły nowe horyzonty, odkryły zasoby i narzędzia pozwalające stawić czoła realiom nowego świata biznesu.

Wśród różnych technik i metod stosowanych w badaniach neuronaukowych, szcze­gólnie hiperskanowanie jest najnowszym paradygmatem, który polega na jed­no­czesnym rejestrowaniu aktywności mózgowej dwóch lub więcej podmiotów zaangażowanych w zadania interaktywne. Metoda ta pozwala na badanie między­ludz­kich mechanizmów mózgowych generowanych przez interakcje społeczne, którymi interesuje się neurozarządzanie. W wielu badaniach neuronaukowych odno­szących się do sprawności funkcjonowania mózgu człowieka podejmowano próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy lepiej współpracować, czy konkurować. Dlatego też, jako przykład ilustrujący zastosowanie paradygmatu hiperskanowania w ramach badań nad neuorozarządzaniem, opisano współpracę i rywalizację jako klu­czowe interakcje społeczne, które zmieniają mechanizmy mózgowe oddzia­łują­cych podmiotów.

Henryk SZYMUSIAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości,

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

 

 

 

 

Dodatkowe informacje