Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWA EKSTRAKTÓW Z KORZENIA ŁOPIANU

 

 

 

Słowa kluczowe:

korzeń łopianu, przeciwutleniacze, aktywność przeciwrodnikowa, efektywność procesu ekstrakcji

Streszczenie

 

W niniejszej pracy badano aktywność przeciwrodnikową ekstraktów korzeni łopianu. Poszukiwano skutecznego ekstrahentu, który jest w zdolny do otrzymania  ekstraktów o dużej zawartości związków polifenolowych o potencjalnym zasto­so­waniu jako składników kosmetycznych. Całkowitą zawartość związków fenolowych obecnych w ekstraktach oznaczono sto­sując standardową metodą spektrofotome­try­czną z odczynnikiem Folina-Ciocalteu zgodnie z procedurą opisaną przez Sing­le­­tona i Rossiego, wykorzystując kwas galusowy jako substancję odniesienia. Zawartość fla­wo­noidów w ekstraktach określano metodą zaproponowaną przez Karadeniza i wsp. z (-)epikatechiną jako substancją odniesienia.

Doświadczalnie stwierdzono, że otrzymane wod­no-etanolowe ekstrakty korzenia łopianu zawierają znaczną ilość fenoli, w tym flawonoidów. Można stwier­dzić, że korzenie łopianu mogą stanowić cenne źródło składników przeciw­rodni­ko­wych, takich jak flawonoidy i inne polifenole. Na podstawie naszych badań wy­ka­zano, że zawartość związków prze­ciwrodnikowych w ekstrak­tach ko­rze­nia ło­pianu otrzyma­nych przy użyciu wodnych roztworów zawierających 48% etanolu jest zaw­sze wyższa niż w ekstraktach otrzy­manych przy użyciu tylko wody lub etanolu.

Ewelina CICHOCKA, Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości,

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje